Rok w funduszach

Autor: Inwestycje.pl Foto: Inwestycje.pl
fundusze
Foto: Inwestycje.pl
W roku 2011 klienci funduszy inwestycyjnych najczęściej wybierali głównie inwestycje bezpieczne - prym wiodły fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego.

Zarządzający funduszami w Polsce odnotowali wzrost znaczenia funduszy bezpiecznych kosztem funduszy z zaangażowaniem w akcje - wynika z podsumowania roku 2011, które przedstawił Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podczas spotkania zorganizowanego przez Pioneer Pekao Investment Management.

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w 2011 roku swój pik osiągnęła w kwietniu, najniższa zaś była we wrześniu ubiegłego roku. W stosunku do roku ubiegłego roczna dynamika (w okresie grudzień 2010 - listopad 2011) wyniosła ok. -1,5 proc.

W mijającym roku zmieniła się także struktura rynku - od lutego do sierpnia nastąpiła zmiana w pierwszej trójce: fundusze pieniężne i gotówkowe wyprzedziły fundusze dłużne i stały się trzecim segmentem po funduszach akcyjnych i mieszanych.

Marcin Dyl wskazał również jakie wydarzenia minionego roku miały wpływ na rynek funduszy inwestycyjnych. To przede wszystkim spadki na światowych giełdach (wpływ na wyniki funduszy), zmiany regulacyjne dotyczące funduszy otwartych i zamkniętych (UCITS IV oraz KII - choć termin na zastąpienie skrótów prospektów informacyjnych dokumentem KII w założeniach dyrektywy UCITS IV upływa 30 czerwca 2012 r., dotychczasowe doświadczenia zarządzających i administrujących funduszami już teraz wskazują, jakim wyzwaniem logistycznym jest produkcja, aktualizacja, kontrola i dystrybucja KII do uczestników funduszy) oraz zmiany w polskim systemie emerytalnym (wprowadzenie postulowanej od lat przez IZFiA ulgi podatkowej zachęcającej do oszczędzania emerytalnego).

Znowelizowana ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego dała nowe możliwości przed zarządzającymi funduszami, jednocześnie tworząc oszczędzającym w III filarze dogodne warunki podatkowe. To, według Krzysztofa Lewandowskiego, prezesa Pioneer Pekao TFI i Pioneer Pekao Investment Managements, dobry moment na zachęcenie ulgami podatkowymi posiadaczy IKE, szczególnie w kontekście zaniechań w regularnym płaceniu i utrzymywaniu konta (według danych KNF, jak zauważył Krzysztof Lewandowski, tylko 30 procent kont emerytalnych jest aktywna).

Grzegorz Stech

Brak komentarzy:


Udostępnij:

Tweetnij