Wypowiedzenie umowy OC z końcem okresu na jaki została zawarta umowa

Autorem artykułu jest Mariusz Wojtyła


wypowiedzenie umowy oc
Nie wiesz jak wypowiedzieć umowę OC u swojego ubezpieczyciela? Sprawdź jak możesz rozwiązać umowę. Zobacz kiedy najpóźniej możesz dostarczyć umowę do ubezpieczyciela.


Jeśli znalazłeś lepszą (tańszą) ofertę ubezpieczenia OC dla swojego samochodu lub nie jesteś zadowolony z dotychczasowej współpracy ze swoim ubezpieczycielem – możesz wypowiedzieć umowę OC. Pamiętaj jednak, że trzeba to zrobić w określonym terminie. Zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Twojego ubezpieczyciela najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczyciel otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki. Co może przyczynić się do posiadania podwójnego OC – czyli podwójnej Twojej opłaty za to ubezpieczenie.


W zależności od ubezpieczyciela wypowiedzenie OC możesz dostarczyć różnymi kanałami. Najczęściej jest to:


  • list polecony (Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.) na adres ubezpieczyciela lub jego placówki,

  • zgłoszenie mailowe (powinno ono być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu),

  • dostarczenie osobiście do placówki lub agenta (Pamiętaj o potwierdzeniu odbioru, w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce lub u agenta ubezpieczyciela)

  • wysyłka faksem na numer (Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu).
_ _ _ _ _

Mariusz Wojtyła

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:


Udostępnij:

Tweetnij